Zaburzenia nastroju

Czym są zaburzenia nastroju? To kategoria zaburzeń psychicznych, w której objawy dotyczą patologii życia emocjonalnego, reakcji emocjonalnych i nastroju. Do najczęściej występujących problemów zdrowotnych obecnych czasów należą zaburzenie depresyjne, są częstsze u kobiet, stanowią poważny problem ludzi młodych, a także osób w podeszłym wieku. Wahania nastroju zdarzają się wszystkim ludziom, każdy może doświadczać głębokiego smutku lub odczuwać energię i radość. Powyższe stany mogą mijać, bądź utrzymywać się w dłuższym okresie, powodując cierpienie, uniemożliwiając wykonywanie codziennych czynności, porozumiewanie się z ludźmi i prowadzić do zagrożenia suicydalnego. Stan maniakalny (afektywne dwubiegunowe zaburzenia nastroju) występuje nieco rzadziej i charakteryzuje się przypływem energii, poczuciem mocy, sprawczości, euforii. Często towarzyszą mu zachowania ryzykowne, przyspieszony tok myślenia, rozrzutność, brak potrzeby snu. W stanach mieszanych może wystąpić uczucie gniewu, irytacji, poczucie winy. Z kolei cyklotomia to forma zaburzenia afektywnego, które jest określane przez występowanie okresów hipomaniakalnych i okresów depresyjnych, ale nie spełnia kryteriów diagnozy epizodów maniakalnych lub depresyjnych w rozumieniu DSM-5.

Zaburzenia nastroju – jak sobie radzić?

Depresja jest znacznie częstszym i bardziej zróżnicowanym zaburzeniem. Dominują tutaj: obniżenie nastroju, głęboki smutek, rozpacz, poczucie beznadziei i pustki. Zanika zdolność do odczuwania przyjemności i radości, obniżeniu ulega chęć do wykonywania aktywności, zanika sfera zainteresowań. Osoby, które chorują na depresję, mają problem w podejmowaniu decyzji, ocenie siebie i otoczenia, odczuwają obniżenie własnej wartości, są zdolne do negatywnej oceny siebie, a w zaawansowanym stopniu choroby dochodzi do samouszkodzeń i myśli samobójczych. Powstawanie depresji można scharakteryzować na podstawie triady depresyjnej, którą tworzą negatywne przekonania na temat własnej osoby, negatywne przekonania na temat świata oraz niepewnej przyszłości. Powyższe przekonania powodują powstawanie automatycznych negatywnych myśli dotyczących tych trzech sfer.

Czasem pojawiają się organiczne zaburzenia depresyjne, które odnoszą się do stanów depresyjnych, spowodowanych bezpośrednio przez fizyczne czynniki – choroby somatyczne, urazy mózgu, deficyty hormonalne, czy też działanie substancji toksycznych. Z kolei organiczne zaburzenia afektywne powodują objawy, takie jak depresja, mania, lęki oraz wahania nastroju.

Dobrostan – profesjonalna pomoc psychologiczna w zaburzeniach nastroju

Zauważasz u siebie wyżej wymienione objawy? Zgłoś się do specjalisty. Dobrym rozwiązaniem jest pomoc psychologiczna Łódź w Dobrostan, ponieważ pracują tam osoby z wysokimi kwalifikacjami oraz bogatym doświadczeniem, które doskonale wiedzą, jak dobrać najlepszą dla Pacjenta metodę leczenia.

blog

Dowiedz się więcej