Żałoba, strata

Strata jest zwykle nieoczekiwaną i trudną sytuacją, która spotyka każdego z nas. Człowiek na przestrzeni swojego życia traci bliską osobę, rzecz, zwierzę. Zmagamy się z poczuciem straty w wyniku śmierci kogoś bliskiego, poronienia jak również rozstania. Bywa, że tracimy dom, pracę, czy samochód, a także przyjaciół, czy hobby.  Aby poradzić sobie ze stratą należy pozwolić sobie na przeżycie żalu. Im większa, silniejsza więź z utraconą wartością, tym silniejszy jest żal. Wyróżniamy pięć podstawowych etapów żalu po stracie:

  • Zaprzeczenie – wypieranie straty
  • Złość i bunt – trudność z akceptacją utraconej wartości
  • Smutek i rozpacz – reakcja emocjonalna i utrata sensu
  • Targowanie się – próba zmiany lub odroczenia straty
  • Akceptacja – pogodzenie się z utraconą wartością

Poszczególne etapy mogą występować w różnej kolejności, niektóre z nich  mogą nie wystąpić w ogóle. Przezywanie żałoby jest indywidualnym podejściem jednostki tak samo jak czas jej trwania. Jeśli jednak zatrzymanie się w pewnym etapie zaczyna negatywnie wpływać na jednostkę, należy zwrócić się o pomoc do specjalisty. Aby poradzić sobie ze stratą należy poszukać wsparcia, uporządkować relacje z utraconą wartością, rozstać się, wyrazić uczucia i stworzyć relację na nowych zasadach. Przede wszystkim potrzeba czasu.