Stres, czym jest i jak sobie z nim radzić?

Stres jest nerwowym lub umysłowym napięciem stanowiącym odpowiedź na coś, co wytrąca nas z równowagi zdrowotnej, lub psychicznej, która rozumiana jest jako równowaga między światem zewnętrznym i wewnętrznym. Najprościej mówiąc napięcie związane ze stresem jest wynikiem zmian. W chwili stresu w naszym organizmie zachodzi wiele reakcji poznawczych, emocjonalnych i fizycznych. Większość sytuacji stresowych niesie ze sobą coś ważnego. Odczuwanie stresu jest zależne od osobistego punktu widzenia i indywidualnej oceny sytuacji. Aby zweryfikować czynnik stresowy należy dokonać oceny  sytuacji. Kluczowe będzie tutaj sprawdzenie czy dana sytuacja niesie ze sobą zagrożenie, jeśli tak to jaki jest stopień jego nasilenia. Kolejnym punktem będzie sprawdzenie czy zachodzi możliwość  odniesienia obrażeń fizycznych i emocjonalnych. Trzecim elementem oceny sytuacji stresowej będzie rozpatrzenie jej jako wyzwania i uruchomienia swoich zasobów. Najczęstsze źródła dyskomfortu to: sprawy życia codziennego, utrata pracy, obowiązki zawodowe, obowiązki domowe, egzaminy, wszelkie zjawiska towarzyszące zmianom – małżeństwo, poród, zmiany rozwojowe, opieka nad dziećmi, skrajne stresory- wojny, terroryzm, migracje, bycie świadkiem krzywdy innych ludzi.

Jak radzić sobie ze stresem?

Każdy z nas ma własne sposoby radzenia sobie ze stresem. Sprawdzone popularne metody obejmują:

  • Postrzeganie sytuacji w sposób najbardziej realistyczny
  • Dokonanie oceny i próba dostrzeżenia dobrych stron
  • Przejmowanie kontroli i odpowiedzialności celem odnajdowania się w sytuacji
  • Rozwiązywanie problemów
  • Poszukiwanie pomocy i wsparcia

Zdolność do radzenia sobie ze stresem określana jest mianem odporności. To wynik interakcji pomiędzy naszymi osobistymi  i społecznymi zasobami a próbami rozwiązywania problemów.