Psychoterapia grupowa

W psychoterapii grupowej czynniki leczące leżą nie tylko u źródeł tkwiących w relacji z terapeutą, ale przede wszystkim w interakcjach między uczestnikami grupy. Interakcje te pobudzają dynamikę procesów interpersonalnych  i intrapsychicznych.

Terapia grupowa jest powszechnie uważana za bardzo efektywną. Grupa, poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie jej członków jest narzędziem terapeutycznym,  co stanowi o jej  wyjątkowym potencjale  leczniczym. 

W terapii grupowej nadrzędną rolą jest wspólny cel uczestników. Aby móc zostać uczestnikiem procesu grupowego należy mieć pozytywne nastawienie do efektów terapii, chęć współpracy z innymi oraz chęć niesienia pomocy innym,  być podatnym na wpływ grupy, być przekonanym o potrzebie zmian w relacjach, jak również odczuwać  dyskomfort psychiczny. Procesowi grupowemu towarzyszy poczucie wspólnoty, zachęty, nadziei czy optymizmu. Doświadczanie współpracy jakie niesie za sobą terapia grupowa stanowi czynnik leczący i motywuje do zmiany. 

Praca na procesie grupowym odbywa się raz w tygodniu i trwa trzy miesiące.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *