Specjaliści

Nasz zespół

Anna Bielecka

Psychoterapeuta

Jestem absolwentką pedagogiki ze specjalizacją terapii pedagogicznej na Akademi Humanistyczno-Ekonomiczej w Łodzi. Obecnie jestem w trakcie 4-letniego kursu psychoterapii rekomendowanej przez PTTPB szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej Centrum CBT. Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie SWPS w Warszawie- kierunek Praktyczna Psychologia Motywacji. Poszerzam swoją wiedzę także w zakresie psychologii klinicznej kontynuując studia magisterskie w tym obszarze.
 
Pracuję z osobami dorosłymi. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym, która skupia się na identyfikacji i zmianie negatywnych wzorców myślenia oraz zachowań. Specjalizuję się w pracy z osobami doświadczającymi szeroko pojętego kryzysu emocjonalnego.
 
Moim celem jest wspieranie pacjentów w odkrywaniu ich wewnętrznych zasobów i budowaniu zdrowszego, bardziej satysfakcjonującego życia. Interesuje mnie indywidualny, wewnętrzny świat osób zmagających się z własnymi emocjami, trudnościami w relacjach oraz postrzeganie świata zewnętrznego i innych ludzi. Moje podejście jest empatyczne i skoncentrowane na kliencie, co pozwala na stworzenie bezpiecznej i wspierającej atmosfery w trakcie sesji terapeutycznych.
Swoją praktykę poddaje regularnej superwizji.