Specjaliści

Nasz zespół

Magdalena Kula

psychoterapeuta

W mojej praktyce terapeutycznej i coachingowej głównym celem jest tworzenie relacji i przestrzeni opartych na zaufaniu i zrozumieniu, gdzie doświadczenie spotyka się z empatią, a wsparcie jest kluczem do wprowadzania zmian. Pracuję z młodzieżą i dorosłymi. Moja praktyka opiera się na podejściu uwzględniającym zarówno aspekty psychologiczne, jak i pedagogiczne.

Pracując przez lata w korporacji, obserwowałam, jak stresujące i wymagające mogą być środowiska pracy. Spotkałam wiele osób borykających się z wypaleniem zawodowym, poczuciem bezsensu w wykonywaniu swojej pracy oraz kryzysem związanym z poszukiwaniem dalszej ścieżki kariery, zrozumiałam jak istotne jest holistyczne podejście do psychologicznych problemów moich klientów, co umożliwia lepsze zrozumienie ich sytuacji i potrzeb.

Wiedzę i techniki pracy w terapii krótkoterminowej TSR zdobywałam w ośrodku Integri TSR w Warszawie, a moją specjalizację poszerzam obecnie studiując w szkole psychoterapii DDA w Warszawie w nurcie integracyjnym. Pozwala mi to dostosować podejście terapeutyczne do indywidualnych potrzeb klienta. Ponadto, moje zainteresowania obejmują również terapię schematów oraz terapię systemową, które są skutecznymi narzędziami w pracy nad głębszymi problemami emocjonalnymi i relacyjnymi. Pracując z osobami borykającymi się z problemami dorosłych dzieci alkoholików oraz dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, łączę praktyczne działania z wiedzą, którą stale zdobywam uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach psychologicznych.

W mojej pracy korzystam z różnorodnych narzędzi terapeutycznych, takich jak techniki poznawczo-behawioralne, rozwijania świadomości emocjonalnej oraz techniki relaksacyjne. Dążę nie tylko do pomocy w radzeniu sobie z obecnymi objawami, ale również do zrozumienia „korzeni” trudności i rozwinięcia zdolności do radzenia sobie w przyszłości.  Moim celem jest nie tylko terapia, ale również edukacja i inspiracja, pomagając klientom odzyskać kontrolę nad swoim życiem i odnaleźć wewnętrzne źródła siły i równowagi.

Jako coach i doradca zawodowy, wspieram młodzież i dorosłych w osiąganiu zarówno celów zawodowych, jak i osobistych, wykorzystując narzędzia i techniki wspierające budowanie mocnych stron i rozwój potencjału. Ukończyłam Szkołę Coachów w Akademii SET oraz Strengths Coaching Course – zaawansowany kurs coachingu mocnych stron umożliwiający mi praktyczną pracę na bazie wyników talentów Gallupa.