Specjaliści

Nasz zespół

Ewelina Żeromińska

Psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień

Jestem dyplomowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (obecnie w procesie certyfikacji), po całościowym szkoleniu w Fundacji Vis Salutis w Łodzi. Ukończyłam zaawansowane szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (BSFT)  w CTSR w Warszawie. Obecnie warsztat swojej pracy doskonalę uczestnicząc w pięcioletnim,  całościowym  kursie psychoterapii w nurcie integracyjnym, w szkole psychoterapii Vis Salutis w Łodzi, posiadającej atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne, jestem także certyfikowanym trenerem umiejętności społecznych (TUS).

Doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą oraz z osobami dorosłymi, zdobywałam zarówno w państwowych jak i prywatnych placówkach zdrowia psychicznego, na oddziałach psychiatrycznych i leczenia uzależnień, a także dyżurując w punkcie ds. Przemocy w rodzinie w MOPS w Zduńskiej Woli. Odbyłam staż kliniczny w Szpitalu Wojewódzkim imienia Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu w Centrum Psychiatrycznym w Warcie.  Rozwój zawodowy praktykuję od 2011 roku.

W praktyce terapeutycznej korzystam głównie z podejścia integracyjnego, dzięki czemu możliwe jest dostosowanie metod pracy do potrzeb pacjenta. W pracy z pacjentami dążę do wspierania w osiągnięciu preferowanych  zmian, rozwiązaniu problemów, zaszczepienia nadziei i poprawy jakości życia, co prowadzi do osiągnięcia satysfakcji w codziennym funkcjonowaniu. Bazuję na budowaniu przymierza, empatii i autentyczności. 

Specjalizuję się w leczeniu uzależnień od substancji i zachowań nałogowych, współuzależnieniu i syndromu DDA / DDD.

Zajmuję się pomocą  w sytuacjach kryzysowych, budowaniu własnej wartości, w zaburzeniach nastroju, pracuję z lękiem, pomagam osobom doświadczającym straty.

Biorę udział w licznych szkoleniach związanych z poszerzaniem wiedzy i podnoszeniem kwalifikacji w zakresie terapii i zdrowia psychicznego. Swoją pracę  poddaję stałej superwizji.