Specjaliści

Nasz zespół

Anna Korpecka

Psycholog dzieci i młodzieży

Jestem magistrem psychologii, absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku psychologia ze specjalnością psychologia wspierania rozwoju i efektywnego funkcjonowania człowieka. Naukę pobierałam także na Uniwersytecie w Ratyzbonie (Universität Regensburg). Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne. Jestem certyfikowanym diagnostą intelektu testem „Stanford Binet 5”, rozwoju psychoruchowego dzieci testem „KORP”, a także całościowych zaburzeń rozwoju testem „ASRS”. Ukończyłam półroczny kurs Terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży organizowany przez CBT EDU z siedzibą w Warszawie, jestem trenerem Pozytywnej Dyscypliny pierwszego stopnia. Doświadczenie zdobywałam pracując na stanowisku psychologa w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi, Przedszkolu Integracyjnym „Hulajnoga”, Przedszkolu Miejskim nr 76 w Łodzi,  a także realizując praktyki w Szkole Podstawowej nr 182 z oddziałami integracyjnymi. Obecnie prowadzę prywatną praktykę w gabinecie.

Z rodzicami i dziećmi pracuję w ujęciu systemowym, które koncentruje się na całej rodzinie. W swojej pracy dużo czasu poświęcam rodzicom i opiekunom, aby jak najlepiej zrozumieć ich potrzeby i wspólnie znaleźć rozwiązanie. Przeprowadzam konsultacje rodzinne, psychoedukację, udzielam wsparcia, zajmuję się diagnozą psychologiczną, na prośbę rodziców prowadzę obserwacje w placówce edukacyjnej dziecka. Prowadzę wczesne wspomaganie rozwoju, pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, m.in. afazją, autyzmem, zespołem aspergera, mutyzmem, ADHD, FAS-em, zespołami genetycznymi, zaburzeniami zachowania i zaburzeniami lękowymi.

Stale poszerzam swoje kompetencje, uczestniczę w licznych kursach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję stałej superwizji. Prywatnie jestem żoną, mamą dwuletniego Mikołaja i posiadaczką dwóch kotów.

PIERWSZA WIZYTA ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE Z RODZICAMI / OPIEKUNEM PRAWNYM.