Specjaliści

Nasz zespół

Aleksandra Łapińska

Psychoterapeuta, psycholog, pedagog

Moim zdaniem ludzie mają rożne zasoby, które często są nieuświadomione, a przy umiejętnej pomocy mogą odnaleźć w sobie źródła pożądanej zmiany. Głównym celem mojej pracy jest pomaganie osobom, które znalazły się w kryzysie (rozstania, choroby), przeżywają bolesne emocje, utraciły wiarę w swoje możliwości, osobom doświadczającym niekontrolowanych wybuchów złości, funkcjonującym w przewlekłym stresie w wyniku różnych zdarzeń (strata, wypalenie zawodowe itp.), nieradzącym sobie w kontaktach z innymi osobami oraz tym którzy chcą lepiej siebie poznać i zrozumieć. Pomagam kształtować poczucie własnej wartości m. in. u nastolatków, budować adekwatną samoocenę; uczę asertywności i niezależności przy jednoczesnym poszanowaniu norm i zasad społecznych. Prowadzę spotkania psycho-edukacyjne dla rodziców i opiekunów, aby również w środowisku domowym móc lepiej radzić sobie ze zgłaszanymi problemami. Praca psychologiczna z dzieckiem zawsze wymaga wsparcia ze strony rodziców, dziadków, wychowawców - pomagam zaplanować zmiany w najbliższym otoczeniu dziecka, aby w jak najkrótszym czasie poprawić jego funkcjonowanie. Jestem psychologiem i pedagogiem. Pracuję z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi. Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Psychologia i Pedagogika oraz studia podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie Łódzkim i Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Montessori na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej oraz posiadam uprawnienia Trenera Umiejętności Społecznych w Szkole Trenerów i Coachów METRUM. Zdobywałam kwalifikacje w zakresie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniu SFBT w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi oraz uczestnicząc w szkoleniach prowadzonych m.in. przez Brigitte Lawole z Kanady z zakresu: “Zastosowanie podejścia BSFT w terapii rodzin”, Guy Shemnan z Wielkiej Brytani z zakresu: “Czynniki leczenia w terapii”, Maję Pisarek z Polski z zakresu: “Diagnoza i terapia traumy” i inne o podobnej tematyce. Ważne jest dla mnie stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, ciągłe dokształcanie się oraz zdobywanie doświadczenia. Obecnie podnoszę swoje kompetencje w 4 letnim Studium Profesjonalnej Psychoterapii w Łodzi, której program jest zgodny z wymogami NFZ i ze standardem Polskiej Rady Psychoterapii oraz Polskiej Federacji Psychoterapii. Moje doświadczenie w pracy terapeutycznej opiera się na wieloletniej pracy związanej z prowadzeniem terapii indywidualnej i grupowej w tym treningów interpersonalnych i intra psychicznych oraz szkoleń rozwojowych. Dodatkowo doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. poprzez współpracę z PCPR, Fundacjami i Stowarzyszeniami oraz biznesem. Miałem przyjemność prowadzić warsztaty dla pracowników i młodzieży w ramach projektu unijnego: “Szansa w rodzinie zastępczej - kreatywni” itp. Posiadam uprawnienia: • Certyfikowanego Trenera warsztatu I i II stopnia w ramach Umiejętności Społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego • Certyfikowanego Praktyka SFBT) Ponadto od 2022 roku jestem w Zarządzie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.