nasza oferta

W czym możemy Ci pomóc?

t

Psychoterapia indywidualna

s

Psychoterapia grupowa

Psychoterapia poznawczo – behawioralna

t

Terapia TSR

s

Psychoterapia uzależnień

Psychoterapia indywidualna, psychoterapia par z problemem uzależnienia, pomoc psychologiczna, wsparcie w kryzysie, terapia onkologiczna, terapia młodzieży, zaburzenia nastroju, zaburzenia  osobowości, lęki, problemy w relacjach, uzależnienia chemiczne, uzależnienia behawioralne, współuzależnienie, syndrom DDA

Psychoterapia indywidualna

Indywidualne spotkania z terapeutą niosą za sobą nadzieję na osiągnięcie zmiany.

Celem spotkań jest poszerzanie świadomości, nabywanie nowych informacji o doświadczanych pragnieniach czy uczuciach.

Pracujemy nad monitorowaniem zachowań poprzez śledzenie własnych wyborów.

Często jednym z etapów zdrowienia jest powtórne przeżycie i wyrażenie traumatycznych przeżyć czy doświadczeń zarówno tych aktualnych, jak i pochodzących z przeszłości. Klient uświadamia sobie takie aspekty siebie, które są  związane z poczuciem sensu własnego istnienia, cierpienia czy samotności.

Terapeuta jest wsparciem procesie zdrowienia i odnajdowania wewnętrznej równowagi. 

Psychoterapia grupowa

W psychoterapii grupowej czynniki leczące leżą nie tylko u źródeł tkwiących w relacji z terapeutą, ale przede wszystkim w interakcjach między uczestnikami grupy. Interakcje te pobudzają dynamikę procesów interpersonalnych  i intrapsychicznych. Terapia grupowa jest powszechnie uważana za bardzo efektywną. Grupa, poprzez wzajemne oddziaływanie na siebie jej członków jest narzędziem terapeutycznym,  co stanowi o jej  wyjątkowym potencjale  leczniczym.  W terapii grupowej nadrzędną rolą jest wspólny cel uczestników. Aby móc zostać uczestnikiem procesu grupowego należy mieć pozytywne nastawienie do efektów terapii, chęć współpracy z innymi oraz chęć niesienia pomocy innym,  być podatnym na wpływ grupy, być przekonanym o potrzebie zmian w relacjach, jak również odczuwać  dyskomfort psychiczny. Procesowi grupowemu towarzyszy poczucie wspólnoty, zachęty, nadziei czy optymizmu. Doświadczanie współpracy jakie niesie za sobą terapia grupowa stanowi czynnik leczący i motywuje do zmiany.  Praca na procesie grupowym odbywa się raz w tygodniu i trwa trzy miesiące.

Psychoterapia poznawczo – behawioralna

Model ten mówi o tym, że zachowanie człowieka jest wynikiem tworzenia się wzorców nabywanych  w ciągu życiowych doświadczeń o różnym stopniu skomplikowania. Podstawą tutaj jest model poznawczy powstawania zaburzeń oraz zmiana zachowań powodujących zaburzenia. Sesje terapeutyczne mają na celu zaangażować pacjenta do pracy nad zmianą zachowań problemowych. Spotkania terapeutyczne odbywają się raz w tygodniu, minimum trzy pierwsze spotkania służą  rozpoznaniu zaburzeń i diagostyce. Kolejne sesje określają cel pracy terapeutycznej ustalony z pacjentem oraz osobisty plan leczenia. Indywidualna terapia opiera się przede wszystkim na relacji terapeutycznej. Psychoterapeuta tutaj jest skoncentrowany na pacjencie, a podstawą tej relacji jest empatia. Celem indywidualnego kontaktu terapeutycznego jest nie tylko zmiana zachowań problemowych i nawyków, ale także rozpoznanie systemu wartości, osobistej orientacji życiowej i zbudowanie poczucia własnej tożsamości.

Terapia TSR

Krótkoterminowa Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach to  doskonały pierwszy wybór spośród różnych opartych na dowodach podejść do psychoterapii dla większości problemów psychologicznych, behawioralnych i relacyjnych. W tym nurcie terapii nie ma ograniczeń czasowych co do liczby spotkań, to klient decyduje o tym ile ich potrzebuje. Zadaniem terapeuty jest tutaj przeniesienie uwagi na rozwiązanie trudności jaka ma miejsce w teraźniejszości. Należy zaakcentować te rozwiązania, które rozwijają oraz podtrzymują zdrowsze i szczęśliwsze życie zorientowane na przyszłość. Główne założenia terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach to:

  • JEŚLI COŚ DZIAŁA – TO RÓB TEGO WIĘCEJ
  • JEŚLI COŚ SIĘ NIE ZEPSUŁO – NIE NAPRAWIAJ TEGO
  • JEŚLI COŚ NIE DZIAŁA – TO RÓB COŚ INNEGO

Psychoterapia uzależnień

Potocznie mówiąc uzależnienie jest  chorobą uczuć i emocji.  To czynność regularnie powtarzana, z którą łączy się element wewnętrznego przymusu, który w pewnej części  jest poza świadomą kontrolą  jednostki.

Możemy  wyróżnić dwa typy uzależnień. Pierwsze, to  uzależnienie  od substancji  psychoaktywnej, które charakteryzuje  się silną  potrzebą zażywania substancji, najczęściej  są to alkohol, narkotyki, leki. Substancja psychoaktywna  to związek chemiczny, który wpływa na zachowanie, spostrzeganie,  zmienia świadomość oraz nastrój. Jest to uzależnienie fizjologiczne, gdzie zażywana substancja działa na układ nagrody w mózgu i prowadzi do  pojawienia się przyjemnych stanów emocjonalnych. Zdarza się również tak, że przyjmowana substancja pomaga uniknąć  nieprzyjemnych uczuć niwelując ból psychiczny. Drugi typ to uzależnienie behawioralne –  zaburzenie nawyków  i  popędów. Do tej grupy należy min. Hazard, gry komputerowe, uzależnienie od  internetu, telefonu,   ale  także kompulsywne opalanie – tanorekasja, zbieractwo, pracoholizm, zakupoholizm, dysmorfofobia – zaburzony obraz własnego ciała, ortoreksja – uzależnienie od zdrowego żywienia,  czy seksoholizm. Uzależnienie  behawioralne związane jest z niekontrolowanym, kompulsywnym wykonywaniem pewnych czynności.

 

Uzależnienie charakteryzuje się  określonymi czynnikami, są to: poczucie przymusu przyjmowania substancji / wykonywania czynności, utrata  kontroli używania, wystąpienie zespołu   abstynencyjnego,  zmiana tolerancji, substancja psychoaktywna lub wykonywana kompulsywnie czynność  spowodowała szkody, zaniedbywanie innych źródeł przyjemności – to czynniki mówiące o uzależnieniu, bądź używaniu szkodliwym. Aby  zdiagnozować czy uzależnienie wstąpiło, warto zgłosić się do psychoterapeuty uzależnień. Na podstawie wyżej wymienionych objawów  należy dokonać diagnozy, a następnie zaplanować i wdrożyć odpowiedni plan leczenia.

Praca terapeutyczna nie polega  wyłącznie na osiągnięciu abstynencji, ale również nad zmianą modelu używania, czy ograniczeniem  substancji, jak i kompulsywnie wykonywanej czynności. Głównym celem terapii uzależnień jest przede wszystkim poprawa jakości życia.