Specjaliści

Nasz zespół

Agnieszka Carnevale

psychoterapeuta integracyjny

Jestem uczestniczką 5-letniego szkolenia z psychoterapii integracyjnej w Szkole Psychoterapii Vis Salutis oraz członkinią Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Skończyłam studia magisterskie z pedagogiki ze specjalnością z doradztwa zawodowego oraz terapii pedagogicznej, oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Byłam uczestniczką programu stypendialnego na Universita degli Studi di Bari (Italia) w latach 2003/2004. Przez kilka lat mieszkałam w Rzymie, gdzie zdobywałam wiedzę z zakresu NLP (programowania neurolingwistycznego).  Odbyłam 2-letnie podyplomowe szkolenie z Terapii Środowiskowej dla Dzieci i Młodzieży w Ośrodku Kształcenia przy Specjalistycznym Psychiatrycznym Zespole Opieki Zdrowotnej im. Józefa Babińskiego w Łodzi. Odbyłam ponad 300h stażu klinicznego na oddziałach psychiatrycznych.

Od kilku lat wspieram psychoedukacyjnie podopiecznych w Centrum Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie CUKINIA.

Jestem trenerem Umiejętności Społecznych, podejścia NVC (porozumienia bez przemocy) oraz praktykiem programu „Kids’ Skills”. Wykorzystuję metodę Brainspotting.

W mojej pracy kieruję się etyką psychoterapeuty wg wytycznych Sekcji Naukowej Psychoterapii. Pracuję w superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów. Na bieżąco udoskonalam swój warsztat poprzez liczne szkolenia specjalizacyjne.

W praktyce zawodowej kieruję się całościowym podejściem do człowieka poprzez autentyczną relację, szczególnie bliskie jest mi rozumienie człowieka w kontekście systemowym i humanistycznym. Najważniejsze jest poszanowanie godności człowieka, uznania jego potrzeb oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. 

Spotkania prowadzę w języku polskim i włoskim.